AutoPRIMO

AutoPRIMO łączy wysoką jakość usług z ich atrakcyjnymi cenami. Sieć zrzesza serwisy wyspecjalizowane w naprawie poszczególnych marek, jak i wielomarkową obsługą eksploatacyjną.

Akademia
Techniki
Samochodowej

Projekt szkoleniowy skierowany do przedsiebiorstw z branży motoryzacyjnej.

Nasze marki

Copyright © 2011 ADPolska
All rights reserved

CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja:
AD Polska Sp. z o.o. | 31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 24 | tel. 12 683 88 00, fax 12 643 78 82
e-mail: kontakt@adpolska.pl | NIP 872-207-62-58
KRS 0000034198 | XI Wydział Gospodarczy KRS Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia | Kapitał zakładowy: 14 580 500 zł
informacja o cookies