Autoryzowany dystrybutor produktów marki Castrol

Nowy system dystrybucji Castrol

Zakończył się trwający od października 2015 proces optymalizacji systemu dystrybucji. Jednym z jego elementów było zawężenie liczby strategicznych partnerów do kilkunastu. Są to jedyne podmioty w kraju, które będą miały dostęp do pełnej oferty produktów Castrol przeznaczonych dla motoryzacji.

 

Reorganizacja systemu dystrybucji objęła wszystkie kraje europejskie i miała na celu wyłonienie dużych, stabilnych firm, aktywnie działających na lokalnym lub krajowym rynku, mających swoją sieć klientów i partnerów. Marka Castrol będzie wiodącą w portfolio ambasadora i jedyną marką olejową przez niego promowaną.

 

Castrol daje swoim partnerom do dyspozycji szereg różnorodnych narzędzi, jak na przykład program współpracy z warsztatami niezależnymi Castrol Service Plus. Producent olejów zapewnia też szerokie wsparcie marketingowe i sprzedażowe przy wprowadzaniu nowych produktów oraz cały pakiet szkoleń technicznych. Każdy przedstawiciel handlowy ambasadora zostanie odpowiednio przeszkolony, by mógł efektywnie sprzedawać produkty Castrol. „Oczekujemy, że nasi partnerzy będą aktywnie korzystali z tego wsparcia i zwiększali tym samym udział marki Castrol w swojej sprzedaży” – mówi Sławomir Radoń, dyrektor regionu Central Eastern Europe.

 

Liczba ambasadorów jest różna w poszczególnych krajach Europy i zależna od wielkości oraz specyfiki lokalnego rynku. Co ważne, lista strategicznych partnerów nie jest zamknięta. Castrol cały czas będzie obserwować i rewidować swój system dystrybucji, dopuszczając możliwość zmian czy poszerzenia grona ambasadorów.

 

„Zmiany w systemie dystrybucji z jednej strony ułatwią naszym partnerom rozwój i umożliwią skoncentrowanie się na sprzedaży naszych produktów, z drugiej pozwolą firmie Castrol pracować nad efektywnym wykorzystaniem narzędzi, jakie oferuje ambasadorom. Jestem pewien, że z kilkunastoma aktywnie działającymi podmiotami jesteśmy w stanie w krótkim czasie zwiększyć nasze udziały w rynku” – podsumowuje Sławomir Radoń.

 

Copyright © 2011 ADPolska
All rights reserved

CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja:
Autodistribution Polska Sp. z o.o. | 31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 24 | tel. 12 683 88 00, fax 12 643 78 82
e-mail: kontakt@adpolska.pl | NIP 872-207-62-58
KRS 0000034198 | XI Wydział Gospodarczy KRS Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia | Kapitał zakładowy: 14 580 500 zł
informacja o cookies