FAQ

1. Moje ceny offLine są niepoprawne.

Warunki handlowe lub baza cennika jest nieaktualna. Należy wykonać aktualizację cennika oraz aktualizację warunków handlowych funkcją 'aktualizacja OnLIne'. Aby pobrać same warunki handlowe (bez cennika) rekomendujemy wykonanie poniższych czynnosci:

'Opcje programu', zakładka 'Kontrahenci'=>'Usuń' (należy potwierdzić usunięcie kontrahenta)=>'Dodaj'=>'Wczytaj oferty onLine'

Przed wykonaniem aktualizacji warunków handlowych nalezy sprawdzić i ewentualnie ustawić poprawną datę systemową na komputerze !!!

 

2. Moje ceny offLine i onLine są niepoprawne.

Niepoprawne ustawienia regionalne. Należy prowadzić:

- symbol dzisiętny: ','

- symbol grupowania cyfr: ' ' (spacja)

3. Błędy na formatce 'Informacje'

W przypadku błedów pojawiającycyh się po uruchomieniu formatki lub zakładki 'Informacje' (np: przy starcie programu) nalezy pobrać nową wersje oprogramowania.

5. Baza TecDoc jest pusta

Rekomendujemy instalację lub aktualizację bazy TecDoc w trybie offLine. Zgodnie z poniższą procedurą:

1. Ze strony http://www.adpolska.pl/oferta/rozwiazania-it/do-pobrania/ pobieramy na dysk lokalny odpowiedni plik bazy danych.

2. W programie ADkatalog uruchamiamy funkcję 'Aktualizacja OffLine'

3. W polu 'Katalog' wskazujemy pobrany wcześniej plik bazy danych.

4. Uruchamiamy aktualizację klawiszem 'Aktualizuj'

 

4. Jak ustawić cenę własną z marżą

Na formatce 'Opcje programu' należy wrowadzic odpowiedni współczynnik cenny własnej oraz zaznaczyć opcję 'Wyświetlaj cenę włąsną'. Nowa kolumna z ceną użytkownika bedzie widoczna w ostatniej kolumnie cennika. 

Przykład: aby okreslić 30% marżę współczynnik powinien wynoscić 1,30

6. Błędy przy starcie aplikacji, nie mogę uruchomić programu.

Większość problemów uniemożliwiających uruchomienie programu można rozwiązać poprzez usunięcie pliku 'Config.dat' znajdującego się w katalogu instalacyjnycm programu.

7. Program 'gubi' rejestrację po aktualizacji programu.

Dotyczy użytkowników systemów operacyjnych Windows VISTA, Windows 7 lub Windows 8 (nie dotyczy XP). We właściwościach skrótu uruchamiającego program ADKatalog (prawy przycisk myszy), na zakładce "Zgodność" należy zaznaczyć opcję "Uruchom ten program jako administrator".

8. Jak mogę sprawdzić 'realizację' przez wysłaniem zamówienia.

Na formatce 'Zamówienia', zakładka 'Pozycje' naciśnąć klawisz 'Sprawdź'. Poszczególne kolory oznaczają:

zielony - pozocja zostanie zrealizowana w całości

żółty - pozycja zostanie zrealizowana częściowo, stany magazynowe są mniejsze niż ilość zamawiana

czerwony - pozycja nie zostanie zrealizowana, towaru nie ma obecnie w magazynie.

 

9. Komunikta 'Brak połączenia z serwerem'

Przy próbie logowania lub uruchomienia funkcji wymagających dostępu do serwisów online pojawia się komunikat 'Brak połączenia z serwerem'. Możliwe przyczyny:

  • blokwanie przez programy antywirusowe - nalezy dodać program do strefy zaufanej
  • jeżeli w opcjach programu, zakładka "komunikacja' w polu adres internetowy jest 'https://z.adpolska.pl/adp/'  - należy zmienić ten adres na 'http://z.adpolska.pl/adp/'

10. Problem z aktualizacją katalogu TecDoc

W wypadku (przerywanie transmisji, probemy z rozpakowaniem archiwum) problemów z aktualizacją bazy TecDec przy pomocy funkcji 'Aktualizacja OnLine', archiwym można pobrać 'ręcznie' z adresu http://adp-kat1.home.pl/public_html/adpolska/adpkat.ad

Pobrany plik należy rozpakować korzystając z funkcji w programie: 'Aktualizacja OffLine'=>wskazać położenie pliku i uruchomić aktualizację klawiszem ' Aktualizuj'

11.Wyszukiwanie po numerach oryginałów

Załączony przykład przedstawia sposób poszukiwania towarów alternatywnych do referencji z poza cennika Autodistribution Polska. 

http://adp-kat1.home.pl/public_html/install/Szukaj_po_OE.pdf

12. Błąd 11 podczas instalacji programu

Błąd nr 11 przy istalacji programu może występowac w dwuch przypadkach:

  • system plików na dysku wybranym do instalacji programu jest inny niz NTFS (nr FAT32). Należy dokonać konwersji dysku zgodnie z zamieszczonym opisem http://adp-kat1.home.pl/public_html/install/Konwersja_na_NTFS.pdf
  • zbyt mała ilość dostepnego miejsca na dysku. Obecnie istalacja programu z bazą danych TecDoc wymaga okolo 15 Gb wolnej przestrzeni dyskowej.

14. Komunikat 'The remote server returned an error: (404) Not Found'

W wypadku komunikatu 'The remote server returned an error: (404) Not Found' podczas próbu uruchomienia aktualizacji online (prawdopodobnie cennik bedzie pusty - brak bazy) należy w opcjach programu, zakładka 'Komunikarcja' , sekcja 'Akualizacja stanów' wprowadzić adres: http://adp-kat1.home.pl/public_html/adpolska/

15. Program antywirusowy blokuje uruchomienie programu

Każda wersja programu przed wystrybucją jest przez nas dokładnie skanowana. Zapewniamy, że nasze oprogramowanie jest wolne od wirusów i podobnych zagrożeń.

Jeżeli występuje niepoprawny alert lub bblokada uruchomienia programu należy program adkatalog do wyjątków (programów zaufanych).

 

16. Problem z upgradem do wersji 6

Najbardziej prawdopodobną przyczyna problemów może być brak wystarczajęcej ilości miejsca na dysku systemowym. Wersja 6 ADkatalog wymaga zainstalowania pakietu Microsoft Net Framework w wersji 4. Minimalą ilość miejsca podaje poniżej:

x86 (systemy 32 bit) – 850 MB
x64 (systemy 64 bit) – 2 GB
Jeżeli po wykonaniu upgrade'u Adkatalogu, nie da się go uruchomić to w pierwszej kolejności trzeba zwolnić wymagana ilość miejsca na dysku, a następnie pobrać i uruchomić ponownie instalator programu w najnowszej wersji programu (http://www.adpolska.pl/oferta/rozwiazania-it/adkatalog/historia-zmian/)
Dla systemu Windows XP wymagane jest zainstalowanie aktualizacji SP3.

17. Brak możliwości zamawiania na asygnatę WZS

Jeżeli klient posiadający usługę zamawiania 'na WZS', nie może w programie zamówieniowym ADKatalog wybrać odpowiedniej opcji (pole 'Rodzaj dokumentu ilość2' jest nieaktywne) należy wykonać poniższe kroki:

1. Wyłącz program.

2. Naciśnij prawy przycisk myszy na ikonie uruchomieniowej programu i wybierz 'Właściwości' (nie dotyczy systemu Windows XP)

3. Na zakładce 'Zgodność' w sekcji 'Poziom uprawnień' zaznacz opcję 'Uruchom ten program jako administrator'.

3. Uruchom program i pobierz aktualne warunki handlowe (upewnij się, że data systemowa na komputerze jest aktualna !).

 

Copyright © 2011 ADPolska
All rights reserved

CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja:
Autodistribution Polska Sp. z o.o. | 31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 24 | tel. 12 683 88 00, fax 12 643 78 82
e-mail: kontakt@adpolska.pl | NIP 872-207-62-58
KRS 0000034198 | XI Wydział Gospodarczy KRS Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia | Kapitał zakładowy: 14 580 500 zł
informacja o cookies