Historia zmian

AD Katalog wer.6.0.5 (11.04.2014)

1. Poprawka dotycząca 'znikajacych' wartości cen hurtowych w zakładce TecDoc.

 

Plik do aktualizacji programu można pobrać klikając na podany link: ADKatalogUpadate_v605

AD Katalog wer.6.0.4 (09.04.2014)

1. Nowa zakładka 'Katalogi' zawierająca materiały dotyczące oferty wyposażenia warsztatowego, chemii i kosmetyków samochodowych, akcesoriów itd...

 

Plik do aktualizacji programu można pobrać klikając na podany linkADKatalogUpdate_v604

AD Katalog wer.6.0.3 (03.02.2014)

1. Aktualizacja cen podczas importu stanów.

2. Zamiany systemowe i optymalizacja wydajnościowa.

3. Poprawka dotycząca skalowania formantów na zakładce TecDoc.

4. Poprawka dotycząca problemów z genertowaniem Protokołu Zwrotu Towaru.

 

Plik do aktualizacji programu można pobrać klikając na podany linkADKatalogUpdate_v603

Ważne: Instalator aktualizuje pakiet Microsoft Net Framework do wersji 4. Minimalna wymagana ilość miejsca na dysku:

 • x86 (systemy 32 bit) – 850 MB
 • x64 (systemy 64 bit) – 2 GB

AD Katalog wer.5.3.26 (09.04.2014)

1. Nowa zakładka 'Katalogi' zawierająca materiały dotyczące oferty wyposażenia warsztatowego, chemii i kosmetyków samochodowych, akcesorii itd...

 

Plik do aktualizacji programu można pobrać klikając na podany link: ADKatalogUpdate_v5326

AD Katalog wer.5.3.24 (26.08.2013)

1. Grupowe zanaczanie wszystkich zleceń niewysłanych.

2. Dodatkowe informacje o nazwie towaru na protokole zwrotu.

 

Plik do aktualizacji programu można pobrać klikając na podany linkADKatalogUpdate_v5324

AD Katalog wer.5.3.23 (26.07.2013)

1. Wersja sieciowa.

Uwagi dotyczą tylko klientów, którzy używali wersji sieciowej oprogramowania (wersje do 5.2.22). 

 • eliminuje konieczność stosowania serwera bazy FireBird,
 • możliwość współdzielenia bazy TecDoc.

2. Lista towarów w module E-Faktury.

 • możliwość podglądu pozycji towarowych z faktury, jeszcze przezd jej pobraniem wersji elektronicznej.

3. Poprawki zauważonych nieprawidłowości

 • problemy z wysyłaniem protokołu,
 • 'rozbity' wydruk protokołu zwrotu na systemach Windows 8
 • problemy z 'samoczynnym' wylogowywaniem programu.

 

Plik do aktualizacji programu można pobrać klikając na podany linkADKatalogUpdate_v5323

AD Katalog wer.5.3.21 (10.06.2013)

1. Wersja dostosowana do obsługi e-dokumentów

Plik do aktualizacji programu można pobrać klikając na podany linkADKatalogUpdate_v5321

AD Katalog wer.5.3.19 (04.06.2013)

1. Poprawki błędów zauważonych w wersji poprzednich wersjach

 • aktualizacja online w tle,
 • kasowanie pozycji koszyka,
 • domyślny koszyk niewysłany.

 

Plik do aktualizacji programu można pobrać klikając na podany linkADKatalogUpdate_v5319

AD Katalog wer.5.3.17 (29.05.2013)

1. Poprawki błędów zauważonych w wersji 5.3.16.

 • import pozycji koszyka,
 • cena hurtowa w polu dodatkowym w katalogu tecdoc,
 • aktualizacja telefonów kontaktowych na formatce 'Logowanie'.

 

Plik do aktualizacji programu można pobrać klikając na podany linkADKatalogUpdate_v5317

AD Katalog wer.5.3.16 (13.05.2013)

1. Umowy lojalnościowe

Wprowadzono mozliwość przeglądania stanu wykonania aktywnych umów terminowych. Aktualnie wyodrębnione zostały umowy lojalnościowe, bonusowe i olejowe. Dostęp do formatki umów możliwy jest z menu 'Rozliczenia => Umowy'. 

Dane prezentują, procentowo lub kwotowo, wartość zrealizowaną na dzień dzisiejszy oraz pozostającą do realizacji w okresie do końca obowiązywania umowy. Jesli umowa została podzielona na okresy, prezentowane są też dane wykanania w aktualnym okresie.

 

2. Zwroty towarów

Wprowadzono mechanizm automatyzacji zwrotów towarów. Dostęp do formatki zwrotów możliwy jest z menu 'Rozliczenia => Zwroty'. Na zakładce 'Zakupy' prezentowane są towary zakupione z ciagu ostatnich 7 dni.

Zwrot realizowany jest w dwuch etapach.

W pierwszym etapie należy wybrać towar/towary do zwrotu wprowadzjąc zwracaną ilość oraz przyczynę zwrotu. W kolejnym, przechodząc na zakładkę 'Zwroty' należy zaznaczyć przygotowane wcześniej i niezwrócone jeszcze towary (puste pole 'Nr. protokołu') i nacisnąć przcisk ' Drukuj'. Wydrukowany protokuł, z nadanym numerem', zostaje przesłany do hurtowni gdzie podlega dalszemu procesowaniu. Możliwy jest też wydruk pustego formularza zwrotu, do 'ręcznego' wypełnienia. 

 

3. Nowy silnik bazy programu ADKatalog

Zaiplementowano nowy, bardziej wydajny silnik bazy danych. Wpłynie to korzystnie na szybkość i wydajność pracy w programie.

 

Uwaga: po aktualizacji programu należy pobrać nową wersję katalogu TecDoc (onLine lub offLine z adresu http://adp-kat1.home.pl/public_html/adpolska/adpkat_ix.adl) !!!

Plik do aktualizacji programu można pobrać klikając na podany link: ADKatalogUpdate_v5316

AD Katalog wer.5.2.22 (04.06.2013)

Awaryjna aktualizacja oprogramowania w wypadku problemów z blokowaniem programów w wersjach 5.2.21 i wcześniejszych przez program antywirusowy AVAST. Problem został opisany tutaj

 

Plik aktualizacyjny dla wersji jednostanowiskowej: http://adp-kat1.home.pl/public_html/adpl/ADKatalogUpdate_v5222.exe

Plik aktualizacyjny dla wersji sieciowej: http://adp-kat1.home.pl/public_html/adpl/ADKatalogSrvUpdate_v5222.exe

AD Katalog wer.5.2.21 (13.12.2012)

 1. Zlecenia na paragon dla klientów z asygnatą (WZS)

Przy wysyłaniu zamówienia z koszyka, dla klientów którzy mają zgodę na dokumenty "Asygnata/WZS",  dodano dodatkową opcję "Rodzaj dokumentu (ilość 2)". W przypadku wysyłania zamówienia, można decydować czy 'ilość 2' ma być realizowana dokumentami WZS czy też bezpośrednio na paragon. 

Funkcjonalność NIE dotyczy klientów bez zgody na dokumenty typu "Asygnata/WZS" (opcja wyboru jest nieaktywna)

 

Plik aktualizacyjny można ręcznie pobrać z: http://adp-kat1.home.pl/public_html/adpl/ADKatalogUpdate_v5221.exe

AD Katalog wer.5.2.20 (19.11.2012)

1. Poprawki dotyczące oferty cenowej

Poprawiono wykryte niezgodności przy dotyczące oferrty cenowej. Wersja 5.2.20 nie zawiera zmian funkcjonalnych w porównaniu do wersji 5.2.19.

 

Plik aktualizacyjny można ręcznie pobrać z: http://adp-kat1.home.pl/public_html/adpl/ADKatalogUpdate_v5220.exe

AD Katalog wer.5.2.19 (14.08.2012)

1. Filtr producentów w katalogu TecDoc.

Dodano możliwość filtrowania w katalogu TecDoc po producencie.

2. Rozbudowa funkcjonalności katalogów cennika.

Dodano link do wskaźnika wybranego drzewa katalogu. Kliknięcie na link powoduje powrót do formatki z drzewem katalogowym, w miejscu dokonanego wyboru.

3. Informacje 'katalogowe' dla towarów AD Brend.

Udostępniono dodatkowe informacje 'katalogowe' (analogiczne jak dla towarów z bazy TecDoc) dla towarów AD Brend. W cenniku z menu kontekstowego towaru należy wybrać funkcję 'Pokaż w katalogu', w katalogu TecDoc 'informacje dodatkowe dla towaru'

4. Domyślne zaznaczenie wszystkich opcji wyszukiwania (Nr artykułu, zwyczajowy, OE) w katalogu TecDoc.

5. Poprawa i optymalizacja wyszukiwania po numerach oryginałów (OE).

6. Poprawa innych zgłaszanych błędów w programie.

 

Plik aktualizacyjny można ręcznie pobrać z: http://adp-kat1.home.pl/public_html/adpl/ADKatalogUpdate_v5219.exe

 

AD Katalog wer.5.2.12 (08.05.2012)

1. Katalogi towarowe.

W cenniku dodano możliwość filtrowania po katalogach towarowych. Aktualnie dostepne katalogi (chemia, lakiery, karoseria i wyposarzenie warsztatów) są uruchmiane  z listy rozwijalnej 'Katalogi [F10]'.

 

W okienku do wyszukiwania marek wpisując szukaną frazę z klawiatury, można posłużyć się znakiem "" w celu rozwinięcia gałęzi i szukania dalej w obrębie rozwiniętej gałęzi.
 

Plik aktualizacyjny można ręcznie pobrać z: http://adp-kat1.home.pl/public_html/adpl/ADKatalogUpdate_v5212.exe

AD Katalog wer.5.2.11 (11.04.2012)

1. Ujednolicenie statusów realizacji.

Dotychaczowy, stały status 'B-BackOrder' (w przypadku dostarczania towaru z lokalizacji innej niż macierzysta) został zastapiony faktycznymi statusami magazynowymi.

2. Oznaczenie producentów preferowanych.

Towary producentów preferowanych są pokazywane w pierwszej kolejnosci, a nazwa producenta jest wytłuszczona (dotyczy cennika i katalogu TecDoc).

3. Edycja kwoty KW

Możliwość drukowania formularza KW dla zdefiniowanej kwoty. Na formatce 'Należnosci' po zaznaczeniu opcji 'Edycja kwoty KW' można wprowadzić maksymalna kwotę dokumentu KW (dla aktualnie wybranych faktur). Priorytet ustawiany jest wg daty płatnosci.

4. Skrócenie czasu aktywności sesji logowania.

 

Plik aktualizacyjny można ręcznie pobrać z: http://adp-kat1.home.pl/public_html/adpl/ADKatalogUpdate_v5211.exe

 

AD Katalog wer.5.2.10 (30.03.2012)

1. Dodatkowe dane na formatce 'Należności'

Udostępniono moziwość przeglądania operacji związanych z wybranym dokumentem, takich jak np: zapłaty, korekty itd... Dodakowe informacje dostepne są po naciśnięciu klawisza 'Pozycje'

2. Automatyczne kryteria w katalogu TecDoc

Po wybraniu niektórych gałęzi 'drzewka' TecDoc (np: okładziny hamulcowe), a przed wyborem wyświetleniem listy towarów pojawia się nowa formatka z kryteriami wyboru (np: strona zabudowy)

3. Obsługa promocji, a w szczególności programu partnerskiego 'Adrenalina'

W cenniku i katalogu asortyment promocyjny oznaczony jest odpowiednio:

'A' - dla programu 'Adrenalina'

'P' - inne promocje.

Klikając ikonkę w zakładce 'Promocje' wyświetlone są informacje dotyczące promocji na wybrany towar. Każdy zalogowany w programie ADkatalog użytkowniik jest automatycznie logowny do systemu 'Adrenalina' gdzie może przegladać statystyke swojego konta.

4. Zmiana sposobu wysyłania komunikatów do firma ADPolska (do programistów, uwaga techniczna, uwaga do oferty).

Redagowanie uwag odbywa się teraz na formatce własnej programu (uwaga: należy uzupełnić dane dotyczące konfiguracji skrzynki pocztowej w opcjach programu, zakładka 'Komunikacja')

5. Nowe skróty klawiszowe.

'Ctrl+Z' - zdjęcie

'Spacja' - włacza/wyłacza filtr 'Artykuły powiązane z cennikiem' w katalogu TecDoc

6. Aktualizacja stanów na 'siatkach' z towarami po uruchomieniu funkcji 'Pokaż stany dla towaru'.

7. Możliwość kopiowania numeru faktury w należnosciach.

8. Zmiany na formatce zamówienia.

 

a. Na zakładce 'Pozycje' dodano kolumnę 'R' (tip 'Czy w realizacji') z wartością:

'' - jeśli nie doszło do sprawdzenia stanu realizacji
'Tak' - jeśli pozycja jest w realizacji, 
'Nie' - jeśli po sprawdzeniu pozycji brak w realizacji 
b. Dodano nową zakładkę 'Szczegóły zamówienia'; zawartość
- rodzaj transortu,
- data sprawdzenia,
- rodzaj dokumentu
- meno (dodatkowe, techniczne  informacje dotyczące np: odrzucenia realizacji zlecenia, problemów technicznych z wysłaniem itp)
c. Na zakładce 'Wysłane' dodano kolumne 'Status';  zawartość:
- 'Potwierdzone' - jesli zlecenie dotarło do hurtowni i jest realizowane,
- 'Niepotwierdzone' - jesli zlecenie dotarło do hurtowni ale czeka na realizację,
- 'Brak w hurtowni' - jeśli zlecenie dotarło do hurtowni ale nie bedzie realizowane.
9. Usunięcie informacji o terminie realizacji jeśli brak towaru.
10. W przypadku towarów z rdzeniem zmiana etykietu komentarza na 'Należy doliczyć cenę rdzenia: XXX.XX zł'
 
Plik aktualizacyjny można ręcznie pobrać z: http://adp-kat1.home.pl/public_html/adpl/ADKatalogUpdate_v5210.exe

AD Katalog wer.5.2.9 (26.01.2012)

1. Wybór rodzaju dokumentu przy realizacji zlecenia.

Przy wysyłaniu koszyka do realizacji, formatka 'Zamówienia', mozna wybrać rodzaj dokumentu którego ma dotyczyć zamówienie.  Dostepne opcje to: Faktura podstwowa i Faktura zbiorcza. Domyślna wartość pobierana jest zgodnie z ustawieniami kartoteki klienta.

2. Aktualne saldo (suma) wybranych pozycji na formatce należności.

3. Możliwość sprawdzenia dostępnosci towaru przed wysłaniem zamówienia.

Klawisz 'Sprawdz' na formatce 'Zamówienia', zakładka 'Pozycje' (tylko dla zamówień niewysłanych). Pozycje towarowe na liście zostają oznaczone kolorami:

 • zielony - pozycj aktualnie dostepna
 • brązawy - pozycja aktualnie niedostepna
 • brak kolorowania - pozycja poza aktualnym cennikiem (zamówienia z takimi pozycjami nie można wysłać z programu)

 

Plik aktualizacyjny można ręcznie pobrać z: http://adp-kat1.home.pl/public_html/adpl/ADKatalogUpdate_v529.exe

AD Katalog wer.5.2.7 (12.12.2011)

 1. Poprawki techniczne nie dotyczące zmian funkcjonalnych w programie.

AD Katalog wer.5.2.6 (06.12.2011)

 1. Poprawka dotycząca problemów związanych z 'samoczynnym' wylogowaniem programu i koniecznością ponownej rejestracji.

AD Katalog wer.5.2.5 (11.10.2011)

 1. Możliwość wykonania aktualizacji w tle (umożliwia normalną pracę w programie podczas wykonywania aktualizacji danych).
 2. Wybór miejsca dostawy (funkjonalność dostępna dla płatników).
 3. Poprawki techniczne dotyczące istalacji programu na systemach 64 bitowych.

AD Katalog wer.5.2.3 (20.09.2011)

1. Zmienione ikony.

2. Kolumna z numerem indeksu (numerem katalogowym) nie zaznaczana (zawsze widoczny kolor statusu).

3. Możliwość aktualizacji katalogu TecDoc off-line z pliku.

4. Możliwość aktualizacji cennika off-line z pliku.

5. Na wydruku zamówienia z koszyka dodano informację, że wydruk dotyczy cen i wartości netto.

6. Dodano opis wersji programu w menu 'Pomoc - About'.

7. Zapamiętywanie szerokości kolumn.

8. Możliwość sterowania widocznością kolumny z ceną hurtową z klawisza F11.

9. Możliwość wyłączenia widoku kolumny ze stanami 'Pozostałe lokalizacje' (opcje programu, zakładka cennik).

10. Dodatkowe potwierdzenie przy wyrejestrowaniu programu.

AD Katalog wer.5.1.16 (31.08.2011)

1. Optymalizacja wyszukiwania w katalogu Tec-doc

2. Nowa wersja instalatora.

3. Poprawka dotycząca cen hurtowych off-line, w wypadku róznicy w ofertach płatnika i odbiorcy.

 

Uwaga:

Udostępniono też nową wersję katalogu Tec-doc na III kwartał 2011.

AD Katalog wer.5.1.15 (25.07.2011)

1. Legenda statusu towarów: dodanie kolorów przy wyborze "Statusu towaru (F4)''

2. Okno "Należności" - dodanie kolumny z wartością pierwotną faktury (przed ewentualnymi korektami)

3. Zamówienia: dodanie opcji wydruku zamówienia w definiowanych cenach.

Definicja: funkcja "Ustawienia i konfiguracja" , zakładka "Cennik", pole "Wyświetlaj ceny na wydruku zamówienia": 

 • ceny detaliczne
 • ceny hurtowe
 • ceny własne z narzutem

4. Cennik: sterowanie sposobem wyświetlania ceny hurtowej.

Definicja: funkcja "Ustawienia i konfiguracja", zakładka "Cennik", pole "Wyświetlaj cenę hurtową":

 • w kolumnach tabeli 
 • w polu dodatkowym 
 • ukryj cenę hurtową

5. Rozliczenia/należnści: dla płatników dodanie możliwości wyboru odbiorców do weryfikacji faktur nierozliczonych.

Copyright © 2011 ADPolska
All rights reserved

CMS Edito Powered by: Ideo Realizacja:
Autodistribution Polska Sp. z o.o. | 31-752 Kraków, ul. Makuszyńskiego 24 | tel. 12 683 88 00, fax 12 643 78 82
e-mail: kontakt@adpolska.pl | NIP 872-207-62-58
KRS 0000034198 | XI Wydział Gospodarczy KRS Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia | Kapitał zakładowy: 14 580 500 zł
informacja o cookies